Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα (Παρασίδου Ιωάννα του Λαζάρου) από πτώση δένδρου.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: