Εξειδίκευση πιστώσεων.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: