Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών (Καρακούση Αγγελική του Αθανασίου) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα από πτώση δένδρου.

Αριθμός Απόφασης:

059

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: