Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από κακοτεχνία δρόμου (Κουρκούτης Νικόλαος του Χρήστου- Μπέτζιου Αντωνία του Δημητρίου) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: