Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε κινούμενο όχημα από λακκούβα στο οδόστρωμα (Χατζηπέτρος Αλέξανδρος του Αθανασίου).

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: