Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από χειρισμό κάδων απορριμμάτων (Δάκος Γεώργιος του Αθανασίου) από ζημία προκληθείσα σε διερχόμενο όχημα.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: