Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε κινούμενο όχημα από λακκούβα στο οδόστρωμα (Χολερίδης Ιωάννης του Θεοδώρου)

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: