’Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 48/2021)’’

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: