Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε κινούμενο όχημα από λακκούβα στο οδόστρωμα (Peza Hekuran του Haxhi)

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: