Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) στην πρόσκληση «Call for proposals to protect and promote the rights of the child - CERV-2022-CHILD» και συγκεκριμένα στην πρόταση με τίτλο: «Εισάγοντας συμπεριληπτικά μοντέλα συμμετοχής εφήβων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σχολείο και στην κοινότητα – Πιλοτικό έργο με τοπικά Επαγγελματικά Λύκεια και Δήμους» (Introducing inclusive adolescents’ participation models in school and community decision-making processes – Pilot Project with local Vocational High Schools and Municipalities) με σύντομο τίτλο «Local Youth For Social Change».

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: