Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε κινούμενο όχημα από λακκούβα στο οδόστρωμα (Peza Hekuran του Haxhi)

Αριθμός Απόφασης:

330

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: