Μείωση μισθώματος βάσει του άρθρου 576 ΑΚ

Αριθμός Απόφασης:

331

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: