Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» για το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο