«Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση ποδηλάτων» Σχετ.: Η από την 23.03.2016 αίτηση του κ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ'Η ΑΝ'ΡΕΑ.

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: