Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων» Σχετ.: Η από την 29.05.2020 αίτηση της κας Ξενοδοχίδου Όλγας.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: