ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΠΟΣΟΥ 145.768,33 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013) ΚΑΙ 213.065,08 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/11/2013-31/10/2014.

Αριθμός Απόφασης:

418

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: