«Έγκριση χρονικής παράτασης, των συμβάσεων των Προμηθειών και των Υπηρεσιών με τις εταιρίες με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος «ERGOTRAK» για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδα Α24 - DAF), στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 24858/2018 της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» & ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδες Α1 – Α23, Α25 – Α28), στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 779/2019 της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

355

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: