«Έγκριση χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ στα πλαίσια της ανάθεσης για το τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου της ανάθεσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: