«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης με την εταιρία MEGA SPRINT GUARD SERVICES Α.Ε στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: