Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της «Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας». #έσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: