Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρηση βαφών κτιρίων του δήμου», αριθμ.μελ.67/18. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: