Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»(Αρ. Μελ.:99/2017) Ψήφιση Πίστωσης στον ΚΑ 30.7412.01της ανωτέρω μελέτης

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: