Έγκριση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2017-2018». Δέσμευση - Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: