Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: