Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου (επί παγία αντιμισθία)

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: