Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: