Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: