Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: