Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια διεπαφών WS για την άντληση Στοιχείων του Back Office του Genesis από το font office τρίτου κατασκευαστή», αριθμ. μελέτης 005/21. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

078

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: