Έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Aμπελοκήπων -Μενεμένης. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

079

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: