Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», αριθμ. μελέτης 05/2022. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: