: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών Πολιτιστικών εκδηλώσεων- «Χριστούγεννα στο Φως». Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

328

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: