20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: