«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: