Σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 366/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: