«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για το υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: