Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για το υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: