Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση φιλοξενίας παιδιών 7-14 ετών και ΑΜΕΑ του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2013 ενδεικτικού προϋ/σμού 72.652,38€ με ΦΠΑ 6,5% και 23% . Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: