Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της φιλοξενίας παιδιών (και παιδιών ΑΜΕΑ)του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2011, προϋ/σμού 97.636,50€. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: