Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: