Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου, για το έτος 2014»

Αριθμός Απόφασης:

461

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: