Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για τα έτη 2012, 2013.

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: