Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου και του νομικού του προσώπου, για το έτος 2014.

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: