Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο «Απόστολος Αστρεινίδης». Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: