Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: