Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού 466.238,88€ και δικαίωμα προαίρεσης 20%.

Αριθμός Απόφασης:

353

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: