Έγκριση του από 17-9-2012 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών.

Αριθμός Απόφασης:

364

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: