Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού Σχολείου σχολικού έτους 2012 -13», ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.600,00€με ΦΠΑ 23%.

Αριθμός Απόφασης:

258

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: