Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών (2ο πρακτικό) στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: