«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2015-2016».

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: